دیپلم آبی در کدام کشورها معتبر است؟

دیپلم آبی با اعتبار بین المللی نه تنها در ترکیه بلکه در بسیاری از کشورها به ویژه کشورهای اتحادیه اروپا پذیرفته می شود و یک مدرک معتبر می باشد.

نمونه کشورهای اتحادیه اروپا که دیپلم آبی در آنها معتبر است؛
  • المان
  • اتریش
  • بلژیک
  • دانمارک
  • فرانسه
  • هلند
  • ایرلند
  • اسپانیا
  • ایتالیا
Back to top of page